• A-Kern

Aftrap Playing for Succes

Leren in een topsportomgeving, dat is waar Playing for Succes voor staat. Gedurende zeven weken stelt STVV zijn infrastructuur ter beschikking aan een tiental leerlingen van Truiense basisscholen. PXL-studenten zorgen voor een stimulerend aanbod aan educatieve activiteiten die uiteraard gelinkt zijn aan het voetbalgebeuren. “Het opmeten van het veld, een begroting opstellen, de herkomst van de spelers in kaart brengen, interviewtechnieken onder de knie krijgen, een sessie rond gezonde voeding van de sportdokter… het is maar kleine een greep uit het programma”, stelt studente Fien Roggen. “Uiteraard horen daar ook een stadiontoer en de aanmoedigingen van een peter-speler bij”. STVV-speler Steven De Petter stond te springen om peter te worden van dit project en was aanwezig tijdens de eerste les op Stayen: “Ik vind dit een topinitiatief en ik hoop dat de kinderen veel bijleren tijdens deze toffe sessies hier op Stayen. Ik keer enkele keren terug en wie weet neem ik op het einde van de sessies wel een klein cadeautje mee”.

“De formule loopt reeds in andere eersteklasseclubs en studies tonen aan dat leren in een dergelijke exclusieve omgeving een boost betekent voor het welbevinden en de leermotivatie van de doelgroep”, zegt Community Manager Fiorenzo Mostien van STVV. “Daarnaast geeft de club met dit concept een mooie invulling aan zijn maatschappelijk engagement”.

“Playing for Succes biedt een unieke en grensverleggende ervaring voor kinderen en jongeren tussen 9 en 14 jaar”, stelt Christophe Danschutter, Projectmanager van Playing for Success. “De deelnemers streven samen naar succeservaringen in een project dat spel- en leerplezier in een topsportomgeving centraal stelt. Het samen werken aan gemeenschappelijke opdrachten werkt stimulerend en verrijkend en bevordert wederzijds respect en begrip, over cultuur- en andere grenzen heen”.

Deel dit bericht